Topbanner Topbanner Twitter LFCTV pĺ Youtube Instagram LFC-laget Bankekind Buss Kapitalex Dukaten Botrygg


 

 
 
 
 
Wildcats, Jitex borta 2010-05-15
Foto: Ulf Ingvarsson

Linköping avbryter talangprojektet Wildcats

Linköpings FC avbryter talangsatsningen med Wildcats för säsongen 2012. Anledningen är att laget inte har den roll som var tänkt i projektet och att LFC inte lyckats skapa det samarbetsklimat i regionen som behövs för ett sådant projekt. – Vi har en god dialog med flera individuella klubbar i distriktet men Wildcatsprojektet är för närvarande inte alls rätt väg, säger klubbdirektören Anders Mäki.

Efter två och ett halvt års verksamhet med talangprojektet LFC Wildcats har Linköpings FC nu tagit beslutet att avbryta detta med omedelbar verkan för säsongen.
  
- Projektet bygger ju på att vi ska låna in ambitiösa talanger till laget och det fungerar inte, det är alldeles för svårt att få ihop laget med de spelare det är avsett för.  Prioriteringen är generellt för låg hos klubbar och distriktsförbund, säger Jörgen Petersson i LFC.
 
Projektet startades upp med bakgrund av att Östergötland som distrikt haft väldigt svårt att utveckla spelare till Damallsvensk nivå. I dagsläget endast fyra spelare i hela Damallsvenskan som är skolade i distriktets ungdomsfotboll, relativt andra distrikt en mycket låg siffra. Det har också varit ett tydligt uttalat mål att projektet är till för den enskilda spelaren och dennes möjlighet till extra utveckling.
 
Med Östergötlands Fotbollförbunds distriktslag som bas och ytterligare ambition att finna talanger i distriktet med ambition och förutsättning att bli elitspelare var tanken att LFC Wildcats skulle bli regionens talanglag i den rikstäckande F17-serien. Denna tanke delades fullt ut av ÖFF och LFC initialt. Wildcats skulle fungera som en naturlig brygga från distriktslaget.
 
Under 2010 fungerade verksamheten tillfredsställande men redan den hösten och än tydligare under 2011 och i början av 2012 var det svårt att få de mest talangfulla spelarna att delta i träning och match. Inte beroende på den enskilda spelarens ovilja - men där vissa föreningar och framförallt ÖFF genom sin planering valt att totalt bortse från talangprojektet och därmed frångått att sätta den enskilda spelaren i centrum. Att inte ta hänsyn överhuvudtaget till LFC Wildcats program (matcher) vid säsongsplaneringen är en mycket tydlig signal hur lågprioriterat man sett på denna verksamhet.
 
- Att vi väljer att stoppa redan nu är för att åsamka så liten skada som möjligt i F17-serien med respekt för de andra lagen, säger LFC:s manager Jörgen Petersson.
 
LFC har haft en bra och konstruktiv dialog med ett flertal föreningar i distriktet och deras verksamma engagerade ledare. LFC har från flera av dessa fått propåer om att ett elitlag för F16-17 borde startas i LFC:s regi för att tillfredsställa spelarnas utveckling mot Sverigeelit. Även om detta inte riktigt i dagsläget passar LFC:S organisation  gjordes  ett försök inför 2012 att starta upp ett lag med den inriktningen.
 
- Tyvärr fanns alltför många väldigt negativa röster som gjorde sig hörda och i kraftfulla ordalag beklagade sig över detta initiativ. Så även tyvärr vårt eget distriktsförbund, som helt ställde sig negativ till all form av elitutvecklande verksamhet för unga spelare på flicksidan.
 
Den stora förloraren i detta är givetvis den unga spelaren med ambition och talang att bli allsvensk spelare. Den utvecklingsväg som funnits har inte varit tillräckligt bra. Östergötland har fått fram alldeles för få spelare till högsta nivå.
 
-Vi inom LFC menar inte att vi har det givna svaret på hur vi når ända fram. Men vi är övertygade att projektet Wildcats hade kunnat vara en mycket bra hjälp på vägen. En väg som nu tyvärr avslutas för säsongen, säger Jörgen.
 
Talangprojektet avslutas för året och alla parter får nu fundera på en väg för Östergötland att bli ett distrikt som fostrar allsvenska spelare.
 
- Vi önskar föreningar och distriktsförbund lycka till i sina respektive verksamheter, men ännu större lycka till önskar vi de unga spelare som vill nå sina drömmars mål och bli spelare i allsvenskan och i A-landslag, säger Jörgen vidare.
 
-  Det kommer ju trots allt fram ett fåtal och vi hoppas att det blir fler. För visst värmer det litet extra när lokala spelare som Charlotte Rohlin tar brons i VM. Eller när Jessica Samuelsson gör A-landslagsdebut efter knappt två år i allsvenskan, säger han.
 
Förutom Charlotte och Jessica är det Tilda Heimersson, Smedby och Jonna Andersson, Mjölby som spelar allsvenskt. Anmärkningsvärt att 50% av dem utvecklats i Smedby i Norrköping även om Jessica började sin bana i Åby IF.
 
-  Smedby är ett exempel på en klubb som är ett föredöme. Charlotte är den enda från Linköping och hon började ju i Kenty som  senare blev LFC och genom Kenty har det tidigare också kommit fram allsvenska spelare förr om åren men totalt alldeles för få. Tyvärr, avslutar Jörgen.
 
 
 
 

2012-05-14 19:10

Skrivet av: Webbredaktionen