Topbanner Topbanner Twitter LFCTV på Youtube Instagram LFC-laget Bankekind Buss Kapitalex Dukaten Botrygg


HUVUDKONTOR
Tel: 013-37 12 88, 0708 -38 12 88 mobil, 013- 37 12 00 vx
E-post: info@linkopingfc.com
Telefax: 013-37 12 99

E-POST INOM LFC
fornamn.efternamn@linkopingfc.com

ADRESS
LINKÖPINGS FOTBOLL CLUB      
Stångebrohallen      
582 78 Linköping      
SWEDEN      
 
INTERNETPLATSEN      
REDAKTÖR      
Gustaf Pettersson

ANSVARIG UTGIVARE      
Maria Hagström
maria.hagstrom@linkopingfc.com