Topbanner Topbanner Twitter LFCTV på Youtube Instagram LFC-laget Bankekind Buss Kapitalex Dukaten Botrygg 
 
LFC:s VISION
 
Damfotboll i Världsklass!
 
LFC:s KÄRNVÄRDEN
Professionalitet - Glädje - Engagemang - Lojalitet - Ödmjukhet
 
LFC:s VERKSAMHETSIDÉ
Det ska inte finnas någon annan plats som är bättre att befinna sig på som elitsatsande damfotbollsspelare.
 
Linköpings Fotboll Club i sig skall vara en renodlad elitförening med tätt kopplad utvecklingsverksamhet till andra klubbar och skolor. LFC skall skapa förutsättningar för talangutvecklingen i regionen genom de projekt som erbjuds inom fotbollsfamiljen.
 
Linköpings Fotboll Club har verkat i sin nya organisation sedan 2004. Vi har sedan starten haft en klar vision - som uppnåddes 2009: LINKÖPING I EUROPA!
 
Den nya visionen ovan förenar elitsatsningen med en roll att medverka till individuell elitutveckling av damfotbollsspelare. 

 
Linköpings Fotboll Club vill
 
- vinna framgångar på elitnivå och representera Linköping och regionen med stolthet i tävlingen om att vara bäst i Sverige och att synas med framgång i ett Europaperspektiv.
 
- skapa ett stort engagemang för LFC bland invånarna i regionen, ett lag att vara stolta över och engagera sig i hur det går, en företeelse där alla kan känna glädje och nytta att ha en relation till.
 
- samverka med övriga fotbollsklubbar i regionen för att utveckla flick- och damfotboll på bästa möjliga sätt och skapa en fantastiskt rolig och givande sysselsättning för tjejer i alla åldrar oavsett ambitionsnivå! LFC:s huvudroll i detta är att skapa ett elitlag med förebilder som ökar intresset för att fler unga spelare skall börja och fortsätta en längre fotbollskarriär, t ex
 
- samverka med regionala klubbar gällande LFC:s F19-lag som ska användas som en möjlighet för länets talanger att matchas mot motstånd på rätt nivå.
 
- samverka med skolor i Linköping och regionen för att stötta olika utvecklings- och utbildningsprogram där fotboll för tjejer finns på programmet.

- samarbete med de gymnasieskolor där våra spelare väljer att gå för att stärka spelarnas möjligheter att satsa på både skola och fotboll.
 
- sprida goda värderingar i vårt samhälle genom ett positivt engagemang och ett arbete som utvecklar glädje för individens och fotbollens bästa.
 
- hela tiden utveckla vår fotbollsmiljö och våra samarbeten så att Linköping och regionen blir Damfotbollens Huvudstad från minsta tjej till översta landslagselit.  
 
- Damfotboll i världsklass!