Foto: Filip Oskarsson

Årsmöte för Linköpings FC

Välkommen till årsmöte för Linköpings FC. Onsdagen den 28 februari kl 18:00 i stora VIP’en på plan 3 på Linköping Arena.

Årsmöte 2018 hålls onsdagen 28/2 kl 18.00 på Linköping Arena på plan 3 i stora VIP’en.

Det är det årliga mötet för alla medlemmar i klubben och då man med sin röst kan påverka föreningens framtida utveckling!
Inkomna motioner och förslag till ändring av föreningens stadgar kommer att finnas tillgängliga 1 vecka innan årsmötet på medlemssidan och kansliet.

*Årsmöteshandlingar och protokoll finns åtkomliga på Medlemssidan. Medlemslogin får Du via utskicket till medlemmarna.

Med fotbollshälsningar Styrelsen för Linköpings Fotboll Club