F19

Vi kommer under 2019 vara tvungna att dra ur vårt F19-lag från seriespel.

Vi har inte lyckats rekrytera ny huvudtränare vilket medfört att vi inte kunnat erbjuda den kvalitet på träningarna som spelarna kräver.

Styrelse och klubbledning kommer att diskutera mål och syfte och planera för kommande säsong.

Vi kommer erbjuda stöd och hjälp till spelarna så de snarast får en ny klubbtillhörighet.

Vi har gott samarbete med föreningarna i distriktet och de kommer att hjälpa oss i detta arbete.

  • ”Viktigt att betona att detta skett eftersom vi inte kunnat garantera en verksamhet med tillräckligt god kvalitet p.g.a tränarfrågan. Vi har ett ansvar gentemot spelare, föräldrar och samverkanspartners att den verksamhet vi bedriver ska ske professionellt och med hög kvalitet,” säger LFC:s ordförande Paul Lindvall.