Idrottsministern på besök hos LFC

Idag har vi haft besök av Amanda Lind, Kultur- och Demokratiminister (med ansvar för bl.a. idrott och kultur).

Ministern var i Linköping för att diskutera viktiga frågor som rör damfotbollens villkor och samtidigt få en samlad bild av hur en damfotbollsorganisation på elitnivå bedrivs. Självfallet så hamnade en stor del av fokuset på de ojämnställda ekonomiska villkor som råder mellan dam- och herrfotbollen.

Vid mötet medverkade Paul Lindvall (ordf), Mats Fransson (vice ordf) och Frida Andersson (klubbdirektör) från LFC. Vi lyfte särskilt fram hur vi hanterat effekterna av Coronapandemin. Vi underströk behovet av ytterligare stöd till just damfotbollen. Det extraordinära stöd som fördelades ut tidigare under sommaren har till 97% tillfallet herrlagen och alltså endast 3% till damlagen. Det finns många orsaker till hur den sneda fördelningen har uppkommit. Det finns här anledning för såväl RF och SvFF att vara självkritiska.

Vi redovisade olika tankar kring hur villkoren för damfotbollen skulle kunna förbättras i syfte att uppnå ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Det gäller insatser på såväl kort som lite längre sikt.

Ministern träffade även våra spelare Elin Landström och Nilla Fischer som framförde hur det är att verka som damfotboll spelare. De framförde vikten av bättre och mer jämställda villkor mellan kvinnor och män.  Det var ett mycket bra möte. Bra samtal och bra diskussion. Amanda Lind (ministern) visade stort engagemang, stort intresse och stor lyhördhet för de frågor som vi diskuterade.

Nästa gång som vi har ministern på besök så hoppas vi att kunna bjuda på en match med publik! Varför inte börja med att öppna upp just damfotbollen för publik?

 

För mer information kontakta:

Frida Andersson (klubbdirektör): 070-4446844
Paul Lindvall (Ordförande): 070-2114482