Beslut om kompensationsstödet

Nu är det klart. LFC erhåller 730 000 kr ur det särskilda stöd som regeringen beslutat om för att ge idrottsföreningar stöd i det svåra läge som är en följd av den pågående pandemin.

“Det är glädjande att vi nu har fått ett tydligt besked om vilket stöd som utgår till LFC. Det extra stödet bidrar till att vi kan klara årets verksamhet i en svår tid. Tyvärr ökar samtidigt osäkerheten om hur Covid-19 kommer att påverka 2021. Svenska Fotbollsförbundet (SvFF) har också visat att man tagit intryck av debatten hur medlen fördelas mellan damer och herrar. Det är ett viktigt och glädjande steg som jag hoppas kommer att följas av flera nya steg under nästa år”, säger Paul Lindvall, ordförande LFC.