Linköping FC tilldelas pandemistöd från Linköpings kommun

Nu är det klart att Linköpings kommun går in och stöttar Linköping FCs verksamhet med ett särskilt pandemistöd på 1,5 miljoner kronor. Pandemistödet från kommunen avser uteblivna intäkter som inte ersätts av medel från Riksidrottsförbundet.

 

– Pandemin har gjort det tufft ekonomiskt. Det har varit ett år som präglats av olika åtgärder för att säkra en hållbar ekonomi. Vi har trots det svåra ekonomiska läget fortsatt att ta ett stort samhällsansvar för unga flickors möjlighet att spela fotboll. Det gäller såväl verksamhet i egen regi som i nära samarbete med andra föreningar och aktörer. Det extra pandemistödet är mycket värdefullt. Det säkrar verksamheten för i år och bidrar till att vi kan fortsätta att utveckla vår verksamhet på ett bra sätt, säger Paul Lindvall, styrelseordförande i Linköping.

 

– Ett nytt år väntar snart, och vi hoppas att nu när samhället så smått börjar gå tillbaka till det nya normalläget igen, kan vi få med oss fler partners från näringslivet som vill vara med på den här resan, avslutar Paul Lindvall.

 

Vi riktar ett stort tack till Linköpings kommun för stödet!
För mer information kontakta:
Paul Lindvall, styrelseordförande Linköping FC