Spelar- och ledarutveckling i Östergötland

LFC bedriver idag en elitverksamhet på seniornivå och Akademi. Tjejer från 16 års ålder har möjlighet att utvecklas och utbildas i vår verksamhet för att kunna nå sina drömmar och målsättningar som elitidrottskvinna. Vår ambition är att vårt A-lag i framtiden ska bestå av ännu flera spelare från vår Akademi, Linköping och Östergötland.

Föreningen LFC har i dagsläget ingen ambition att starta något lag vid tidigare ålder eftersom vikten av att utbilda så många som möjligt så länge som möjligt är en princip som är bra för tjejer i Östergötland. Vi tror att ju längre de får träna och spela i sina hemmiljöer och med sina kompisar, med bra ledare kommer bredden och toppen att utvecklas.

Det vi dock upplever är att många tjejer som kommer in i vår Akademi saknar en del grundläggande färdigheter som fotbollsspelare samt idrottstjej. Många tjejer har ibland svårt att hitta stimulerande träningsmiljöer och många föreningar har utmaningar att rekrytera ledare till sina lag. Vi ser framförallt att de mest motiverade och ambitiösa tjejerna drabbas och vi får tyvärr svårt att ta ikapp den träning och utbildning de borde fått vid tidigare åldrar.

Syfte och mål

LFC vill tillsammans med RF-SISU och ÖFF starta ett projekt där vi stöttar spelare, ledare och föreningar i Östergötland i deras Spelar- och ledarutbildning för åldrarna 12-15 år. Målsättningen:

  • Alla föreningar som deltar i projektet har efter projektet en tydlig Spelarutbildningsplan ochLedarförsörjningsplan för sin flick- och dam verksamhet samt en Utvecklingsansvarig som säkerställer detta. Områdena utgår från Diplomerad förenings målområden med samma namn.
  • Alla deltagande föreningar ska uppmuntras/erbjudas att införa en Ledarcoach i sin förening, dock inget krav för att vara med i projektet.
  • Bättre utbildade och utvecklade fotbollsspelare vid 15 års ålder generellt
  • Bättre utbildade ledare för tjejer i åldrarna 12-15 år
  • De mest motiverade och ambitiösa tjejerna är bättre förberedda för när de kommer in i LFC Akademi
  • De mest motiverade och ambitiösa ledare ges möjlighet att verka på våra ambitionsträningar alternativt i vår elitverksamhet

 

Flickfotbollens kväll 

Den 31 maj höll LFC, i samarbete med ÖFF och RF SISU, ett första introduktions- och diskussionsmöte. I mötet deltog 30 intresserade ledare från olika föreningar i Östergötland.

Läs mer om projektet: Projekt LFC Spelar-och ledarutveckling för föreningar.

Presentation från Flickfotbollens kväll finns här: Flickfotbollens kväll 31 maj