Together we stand, together we support

Fadderakademin

Förebilder för flickor

Linköping FC startade 2014 ett fadderprojekt tillsammans med Linköpings Kommun och Östergötlands FF. FadderAkademin innefattar att spelarna i Linköping FC är faddrar till alla flicklag i Linköpings Kommun. Spelarna från Linköping FC besöker flicklagen på deras hemmaplan för att hålla i träningen, inspirera, sprida glädje och uppmuntra flickorna till fortsatta spela fotboll.

Dessutom blir flickspelarna inbjudna till LFC Night där de får chans att träna tillsammans med LFC-spelarna på Linköping Arena. Under tiden får tränarna till flicklagen en föreläsning med representanter från Linköping FC:s sportsliga verksamhet.

Sedan Linköping FC startade FadderAkademin har antalet registrerade flickspelare i Linköpings Kommun gått upp med 32,5 % och antal lag har ökat från 80 till 106.

Emma Lennartsson

Administratör

Sök på Linköping FC