Together we stand, together we support

Generation M

Spelar- och ledarutveckling i Östergötland

2021 inledde LFC, lokala föreningar och förbunden RF/SISU och ÖFF diskussioner om hur vi tillsammans kan utveckla flickfotbollen i Östergötland i allmänhet och Linköping i synnerhet. Diskussionerna har lett till en spelar- och ledarutbildning i åldrarna 12-15 år – vi kallar satsningen Generation M. I dagsläget är det 11 föreningar från fem kommuner som deltar i Generation M

Bakgrund

LFC bedriver idag en elitverksamhet på seniornivå och Akademi. Tjejer från 16 års ålder har möjlighet att utvecklas och utbildas i vår verksamhet för att kunna nå sina drömmar och målsättningar som elitidrottskvinna. Vår ambition är att vårt A-lag i framtiden ska bestå av ännu flera spelare från vår Akademi, Linköping och Östergötland.

Föreningen LFC har i dagsläget ingen ambition att starta något lag vid tidigare ålder eftersom vikten av att utbilda så många som möjligt så länge som möjligt är en princip som är bra för tjejer i Östergötland. Vi tror att ju längre de får träna och spela i sina hemmiljöer och med sina kompisar, med bra ledare kommer bredden och toppen att utvecklas.

Det vi dock upplever är att många tjejer som kommer in i vår Akademi saknar en del grundläggande färdigheter som fotbollsspelare samt idrottstjej. Många tjejer har ibland svårt att hitta stimulerande träningsmiljöer och många föreningar har utmaningar att rekrytera ledare till sina lag. Vi ser framförallt att de mest motiverade och ambitiösa tjejerna drabbas och vi får tyvärr svårt att ta ikapp den träning och utbildning de borde fått vid tidigare åldrar.

Syfte och mål

LFC ska under två år utbilda och stötta åtta föreningar i deras spelar- och ledarutbildning för att ge alla tjejer i föreningarna en bra fotbollsutbildning samt ge de med störst ambition möjlighet till extra stimulans. Fokus ligger på spelare i åldrar 12-15 år samt ledare för dessa lagen. Målsättningen är att:
  • Alla föreningar som deltar i projektet har efter projektet en tydlig Spelarutbildningsplan och Ledarförsörjningsplan för sin flick- och dam verksamhet samt en Utvecklingsansvarig som säkerställer detta. Områdena utgår från Diplomerad förenings målområden med samma namn.
  • Alla deltagande föreningar ska uppmuntras/erbjudas att införa en Ledarcoach i sin förening, dock inget krav för att vara med i projektet.
  • Bättre utbildade och utvecklade fotbollsspelare vid 15 års ålder generellt
  • Bättre utbildade ledare för tjejer i åldrarna 12-15 år
  • De mest motiverade och ambitiösa tjejerna är bättre förberedda för när de kommer in i LFC Akademi
  • De mest motiverade och ambitiösa ledare ges möjlighet att verka på våra ambitionsträningar alternativt i vår elitverksamhet

Film om projektet

I samband med ett projektstöd som LFC tillsammans med Östergötlands fotbollförbund fick hösten 2023 gjordes följande film om projektet. Projektet stödet heter “alla är olika, olika är bra” och delas ut via Svenska fotbollförbundet samt är finansierat av ICA.
Play Video

Flickfotbollens kväll

Den 31 maj 2021 höll LFC, i samarbete med ÖFF och RF SISU, ett första introduktions- och diskussionsmöte. I mötet deltog 30 intresserade ledare från olika föreningar i Östergötland.

Tobias Stucki

Akademischef

Sök på Linköping FC